• פרוספר בן חמו, יו"ר הוועד הארצי של עובדי קופת חולים כללית, עלה לישראל ממרוקו בשנת 1973, חודשיים בלבד לפני מלחמת יום כיפור.
    שבע שנים לאחר עלייתו לארץ, ב־1980, החל לעבוד במרכז רפואי קפלן ובתפקידו הראשון היה טכנאי מערכות מיזוג האוויר. כעבור תקופה קצרה, לצד עבודתו זו, נבחר בן חמו לוועד העובדים של בית החולים. כישורי מנהיגותו ודאגתו לענייני העובדים קיבלו הכרה ב־1983, כאשר באמצע הקדנציה הראשונה נבחר ליו"ר ועד העובדים בבית החולים ולחבר מזכירות הוועד הארצי.
  • בשנת 1996, לאחר פטירתו של יו"ר ועד העובדים הארצי, חיים ברנס ז"ל, נבחר בן חמו למלא את מקומו ומאז ועד היום הוא משמש בתפקיד.  • ״אני קם כל בוקר עם חדוות עשייה לשפר את תנאי העובדים, צמצמנו במהלך השנים את חברות כוח האדם והקבלן ושינינו לעובדים רבים את תנאי ההעסקה מחוזים אישיים לחוזים בהסכם קיבוצי. במהלך השנים עברנו תקופות לא קלות של סכסוכי עבודה מול ההנהלה כשמערכת היחסים הייתה עכורה. כיום עם המנכ"ל, פרופ' אהוד דודסון, מערכת היחסים מושתת על כבוד הדדי והידברות בגובה העיניים ללא התנשאות״.