תפקידי ומטרות הוועד

 

 

וועד העובדים הארצי של ארגון עובדי קופ"ח כללית, נמצא ופועל עבורכם, בכל עת ובכל מקום. הוועד שם לו למטרה לתקן עוולות תעסוקתיות כמניעת קידום בעבודה, תנאי עבודה בלתי סבירים, פיטורין שלא לצורך ופעולות נוספות שכל מטרתן היא חיזוק הקופה על חשבון מעמדו ותנאי עבודתו של העובד.

 

וועד העובדים הארצי על כל שלוחותיו, הציב לעצמו חמש מטרות עיקריות והן:

 

 

שיפור, מיצוי והגנה על זכויותיו ותנאי עבודתו של העובד

 

דאגה כנה ומתמדת לרווחת כל חבריו

 

פעולה מתמדת למען העובדים, העובדות ובני משפחותיהם

 

קידום ומעקב אחר זכויותיו של כל עובד וגמלאי בקרנות הפנסיה

 

וועד העובדים הארצי רואה עצמו כשותף מלא ואחראי להישגיה ושגשוגה של קופ"ח כללית

 

 

יחד נשנה ונשפר את תנאי ההעסקה, נדאג לקידום העובדים ונפעל ליצירת מקום עבודה טוב יותר
עבור עובדי ולקוחות שירותי בריאות
כללית

 

עבור לתוכן העמוד